OCU ha advertit del cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus

OCU ha advertit del cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus

OCU adverteix de possibles comissions bancàries improcedents després de la mort d’un familiar

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit el cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus després de la defunció d’un familiar.

L’organització ha explicat que l’entitat bancària de la víctima no pot cobrar als hereus pel certificat de saldo, ni per facilitar moviments de comptes o tramitar l’expedient de testamentaria, tret de comptades excepcions.

També ha avisat que no poden obligar a obrir un compte a l’entitat i que ha d’oferir als hereus al menys un mitjà gratuït per retirar els diners.

En cas d’una entitat s’imposi, OCU recomana reclamar davant del defensor del client de l’entitat. Si passat un mes no s’ha obtingut resposta, s’haurà d’acudir al Banc d’Espanya.

Així, els bancs tenen l’obligació d’informar sobre la situació patrimonial de la víctima a l’entitat en la data de la seva mort.

En cap cas poden cobrar pel certificat i han de donar una còpia a tot hereu que ho sol·liciti. La condició d’hereu s’acredita presentant el certificat de defunció, el del registre d’actes d’última voluntat i una còpia autoritzada del testament (si no, la declaració d’hereus).

Tampoc poden imposar comissions pels moviments dels comptes, ja que estan obligades a informar de les posicions posteriors a la mort a sol·licitud dels hereus.

Dels moviments anteriors, el Banc d’Espanya diu que pels de l’any previ a la mort tampoc es pot cobrar comissió, tot i que l’excepció arriba si se sol·liciten moviments encara més antics.

Per poder obtenir el certificat de saldos, alguns bancs obliguen a signar als hereus una sol·licitud d’encàrrec de la tramitació de l’expedient de testamentaria, per la gestió dels cobren uns 100 euros.

El Banc d’Espanya considera que l’estudi i verificació de la documentació que acredita la condició d’hereu i la quantia que hereta és una cosa que l’entitat realitza en el seu propi interès. Així, només cal cobrar la comissió si presten un veritable servei d’assessorament, com el d’una gestoria o assessoria jurídica.

Així mateix, un cop resolt l’expedient de testamentaria, el banc té l’obligació de posar el compte de la víctima a disposició dels hereus, que decidiran com retirar els diners, ja sigui en efectiu, xec, transferència a un altre compte, canviant la titularitat del compte existent o obrint una nova en la mateixa entitat (no estan obligats a obrir-si no volen).

Per qualsevol qüestió relacionada amb herències, testaments o successions no dubti en contactar amb nosaltres.

MARTÍNEZ SAURÍ ADVOCATS A MATARÓ

Related posts