Èxit del Despatx Martínez Saurí Advocats – Sentència absolutòria

Èxit del Despatx Martínez Saurí Advocats – Sentència absolutòria

Nou èxit del Despatx Martínez Saurí Advocats amb la confirmació de la Sentència absolutòria de l’exalcalde d’Arenys de Mar.

L’Audiència Provincial de Barcelona, en la seva sentencia de data 25 de juliol passat, ha confirmat íntegrament la sentencia dictada pel Jutjat Penal 2 d’Arenys de Mar, del passat dia 27 d’abril, i confirma l’absolució de l’exalcalde d’Arenys de Mar, Sr. Estanislau Fors, respecte del delicte de desobediència a les institucions de l’Estat de què venia sent acusat per la Fiscalia a instància de la Defensora del Pueblo.

Aquest afer va començar quan un particular va exposar a la Defensora del Pueblo la no presència de la bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament. En una primera fase, la Defensora del Pueblo va investigar els fets i, en el seu dia, va suggerir a l’Ajuntament la presència de la indicada bandera. L’Ajuntament no va contestar el suggeriment efectuat i, després de diversos requeriments, la institució del Defensor del Pueblo va posar els fets en coneixement de la Fiscalia, la qual va interposar querella contra el llavors alcalde Sr. Estanislau Fors.

A resultes de la defensa efectuada pel lletrat Marcel Martínez Bruguera, el Jutjat Penal 2 d’Arenys de Mar va absoldre l’acusat, atès que va quedar acreditat que el delicte de desobediència contra les institucions de l’Estat no es podia produir una vegada la Defensora del Pueblo ja havia conclòs la seva investigació i emès els seus suggeriments o recomanacions.

Tot i això, el Ministeri Fiscal va interposar recurs d’apel·lació, també contestat des del Despatx Martínez Saurí Advocats. En el seu recurs, el Fiscal insistia en què el delicte sí que es pot cometre després dels suggeriments de la Defensora, cosa que l’Audiència li ha tornat a desestimar en una Sentència extensa i fonamentada que, de ben segur, es convertirà en un referent jurisprudencial per a d’altres procediments similars i més encara atesa la pràctica inexistència de resolucions judicials en aquesta matèria.

Així mateix, el Ministeri Fiscal insistia en què el termini de cinc mesos que va trigar l’Ajuntament a enviar informació en la primera fase era una dilació injustificada. L’Audiència de Barcelona accepta plenament les tesis de la defensa feta des de Despatx Martínez Sauri Advocats, i conclou que aquest termini és absolutament habitual i justificat, tota vegada que en l’escrit de defensa d’aquesta part es va acreditar, mitjançant la reproducció de nombroses dades contingudes en els diferents informes anuals de la Defensora del Pueblo a les Corts, que diversos ministeris del Govern de l’Estat, diverses comunitats autònomes i un nombre altíssim d’ajuntaments han arribat a trigar dos i tres anys en contestar els requeriments del Defensor del Pueblo, sense que consti que mai s’hagi interposat cap querella similar a la interposada per la Fiscalia en aquest afer relacionat amb la no presència de la bandera espanyola.

Ens congratulem de l’èxit assolit i del fet que en aquesta qüestió tan polititzada, hagi prevalgut l’aplicació de la Llei i s’hagi desestimat l’acusació mantinguda per la Fiscalia.

Related posts