Reclamació IRPF prestacions maternitat

Reclamació IRPF prestacions maternitat

Davant el rebombori de la notícia de la no tributació de les prestacions de maternitat per IRPF, adjuntem un article de La Vanguardia que exposa la qüestió d’una manera comprensible.

En qualsevol cas, el que aconsellem és no precipitar-se i esperar que Hisenda plantegi algun tipus de procediment ràpid per a la revisió de les declaracions presentades. Cal recordar que el termini de prescripció per a instar la modificació de la declaració d’IRPF 2014 prescriurà a la fi de juny del 2019, i que no cal córrer.

També aconsellem que, abans de recórrer a qualsevol formulari, també feu la consulta al vostre advocat o assessor, perquè són els qui us podran informar millor de tràmits, procediments i, fins i tot, dels efectes que la reclamació pugui tenir en la vostra renda (prescripció i allargament de la capacitat d’Hisenda per inspeccionar les declaracions, etc.).

En qualsevol cas, a la vostra disposició.

prestacions-maternitat-models-reclamació-hisenda

Related posts