OCU ha advertit del cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus

OCU ha advertit del cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus

OCU adverteix de possibles comissions bancàries improcedents després de la mort d’un familiar L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit el cobrament de possibles comissions bancàries improcedents a hereus després de la defunció d’un familiar. L’organització ha explicat que l’entitat bancària de la víctima no pot cobrar als hereus pel certificat de saldo, ni per facilitar